Yazar
İlter ERGÜRBÜZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı Arş. Gör., Dr.

Yazar
Sadık PEKİN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı Başkanı, Prof. Dr.