Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Dergimize 1 Mayıs ile başlıyoruz. Sınırlı sayfalarımız için fotoğrafla 1 Mayıs 78'i göstermeye çalıştık. Ankara'da düzenlenen Ulusal Gıda ve Beslenme Planlama Seminerine Türk Tabipleri Birliği adına Dr. Erdal Atabek katıldı. Dr. Atabek'in bu seminerde sunduğu «Hekimlerin Beslenme Konusundaki Görüş ve Sorumlulukları» başlıklı tebliğin tam metnini yayınlıyoruz. Çeşitli odalarımızın 14 Mart çalışma raporları gelmekte. Diyarbakır Tabip Odamızın düzenlediği 14 Mart kutlama töreninde Dr. Tarık Ziya Ekinci tarafından yapılan konuşmaya yer veriyoruz. Yine 14 Mart Sağlık Kurultayı'nda Doç. Dr. Erdinç Tokgöz tarafından sunulan «Sağlık Ekonomisi» adlı tebliğ önemli bir konuyu incelemekte. Prof. Dr. Muzaffer Aksoy'un «Türkiye'de Benzen Zehirlenmesi Epidemiyolojisi» adlı incelemesini işçi sağlığı açısından tekrar vurgulamak üzere bir kez daha yayınlıyoruz. Doç. Dr. Turhan Akbulut'un sosyal güvenliğimiz açısından emekliliğe hazırlanma konusunu inceleyen yazısı önemli bir sorunu incelemekte. Diş Hekimlerimizin özlük sorunları üzerine Dt. Ahmet Yüzüak tarafından hazırlanan yazıya yer veriyoruz Komisyon çalışmalarımız ilerledikçe Diş Hekimlerimizin mesleklerine özgü sorunlarını incelemeye devam edeceğiz. «Kapitalizm ve Çalışanların Sağlığı» bu sayımızın çeviri yazısı. Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda «Sapak» adlı bir oyun sergilenmekte. Oyunu, hekimlerla ilgili yönünün olması nedeniyle, tanıtan bir yazı yayınlıyoruz. Haberlerde bazı önemli çalışmalarımız yer almakta. Dergimizin içinde Karikatürcüler Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Halk Sağlığı 78 karikatür yarışmasında ödül alan 6 karikatürü göreceksiniz. Gelecek sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle.