Metin / Text
  • Hekimler birer emekçi olarak 1 Mayıs'ta diğer emekçilerin yanında yerlerini alacaklar. Anayasamız 49. maddesinin ilkesi ışığı altında, herkese eşit, ücretsiz, en yüksek düzeyde sağlık hizmeti götürmeyi amaç edinmiş sağlık emekçileri olan hekimler emeğin yanında yer almayı görev bilmişlerdir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi katılma kararını 12 Nisan 1978 tarihinde, kendisine bağlı 30 Tabip Odası'na duyurmuş ve geçen yıl olduğu gibi, geçen yıldan daha güçlü katılımın sağlanması yolunda çalışmalarına devam etmiştir. TTB, demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkmanın; her türlü zorbalığa, baskıya, can güvenliğinin ortadan kaldırılışına karşı özgürlüklere, demokrasiye gereken önemi vermenin; toplumumuzda kalıcı barışı kurmanın, emeğe duyulan saygının ve emeği toplumda egemen kılmanın taşıdığı büyük önem dikkate alınarak 1 Mayıs törenini destekleme ve katılma kararı almıştır. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü tüm emekçilere kutlu olsun.