Yazar
Nusret H. FİŞEK
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Prof. Dr.

Yazar
Uğur CİLASUN
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi, Uzm. Dr.