Yazar
Orhan M. ÖZTÜRK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Prof. Dr.