Yazar
Osman HAYRAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Asiye NUHOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Doç. Dr.

Yazar
Abdullah İNAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Int. Dr.