Yazar
Ali OTO
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD Kardiyoloji Ünitesi, Doç. Dr.