Yazar
Demirali ONAT
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Dr.