Yazar
Selçuk APAK
İstanbul Tabip Odası Başkanı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.