Yazar
Füsun SAYEK
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı, Dr.