Yazar
Caner FİDANER
Ankara-Kırıkkale Tabip Odası Genel Sekreteri, Doç. Dr.