Yazar
Ahmet SALTIK
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Faruk YORULMAZ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Arş. Gör., Dr.