Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Toplum ve Hekim 6 ayını doldurdu. Her türlü güç koşullara rağmen bugüne dek zamanında, eksiksiz ve olanakları ölçüsünde en iyisini yapmaya çalıştı. Kitlemizde merkezi bir yayın organının önemi, sorunlarımızın boyutları, kitlemizin her geçen gün sorunlarına daha fazla sahip çıkması yayınımızın çıkmasında, gelişmesinde, geliştirilmesinde güç katan başlaıca etkenler olmuştur. Toplum ve Hekim bugün artık ülkemizin her bir yanına dağılmaktadır. Abonelerimizin dışında dağıtımeılar eliyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Toplum ve Hekim'e her gün mektupla abone istemleri gelmektedir. Odalarımızın uzak olduğu yörelerden. Bu mektupları okumak, bu istemleri karşılamak, çalışmamızı, bu amatörce uğraşımızı güçlendirmekte. Ve çalışmalarımız her geçen sayı daha doğrusunu, daha iyisini yapmak için ilerlemekte. Bu sayımızda Tam Süre Çalışma Yasa Tasarısında gelişmeleri ve görüşlerimizi içeren bilgileri vermeye çalıştık. Dr. Halim Dinç yazısında ölüm cezalarını bir hekim gözüyle incelemiş. Ülkemizde iıaç kontrolü sağlık sorunlarımızda önemli bir yer tutmakta. Prof. Dr. Kasım Cemal Güven'in bu yazısı bu sorunu incelemekte. Tabip Odalarımızın Çalışma Komisyonları ürünlerini vermeye başladı. Her sayımızın birkaç yazısı komisyon çalışmalarına ayrılmakta. Bu sayımızda da Ankara Tabip Odası Çocuk Sağlığı Bürosu'nun Kimsesiz Çocuklar ve Yetiştirme Yurtları üzerine bir yazısını veriyoruz. Dr. Tahire Merdol'un Eğitim Gereksinmesi Açısından Türkiye'de Kültür, Gelenekler ve Beslenme İlişkileri adlı inceleme okuyucularımızın oldukça ilgisini çekeceği kanısındayız. Dr. Merdol, bu incelemesini 1978 Ulusal Gıda ve Beslenme Planlama Semineri'nde sunmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi'nde Eğitim soruları üzerine dört stajyer doktor tarafından hazırlanan araştırma Tıp Eğitimi üzerine önemli gerçekleri dile getirmekte. Dt. Mustafa Kocabey'in Ülkemizde Ağız ve Diş Sağlığı sorunlarını içeren yazısı Toplum ve Hekim'de son iki sayıdır başlattığımız Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı üzerine çalışma ürünlerinden birisi. Dt. Kocabey sorunu, nedenleri ve bunlara göre yapılacak çalışma ve çözümü iyi vurgulamış yazısında. Türk Tabipleri Birliği'nin Diyarbakır Temsilciler Meclisi Toplantısı oldukça verimli geçti. Toplantının geniş bilgileriyle birlikte Diyarbakır'da Sağlık Eğitim Kurumlarının ve Çevre ve Halk Sağlığı üzerine tespit ettiğimiz sorunları sizlere iletiyoruz. Dergimizin sonunda çalışmalarımızia ilgili bilgileri içeren haberler yer alıyor. 7. Sayıda tekrar buluşmak dileğiyle...