Yazar
Seçil AKSAYAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr.

Yazar
Serap AYHAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doç. Dr.

Yazar
Osman HAYRAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doç. Dr.