Yazar
Özen AŞUT
Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Derneği (NÜSHED) Genel Sekreteri, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi, Doç. Dr.