Yazar
Mustafa VATANSEVER
İzmir Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi, Pratisyen Hekim, Dr.