Yazar
Önder ALPDOĞAN
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dr.