Yazar
Caner FİDANER
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr.