Yazar
Mehmet ÜNAL
Çukurova Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.