Yazar
Ersin YARIŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD Arş. Gör., Dr.