Yazar
Ahmet SALTIK
Edirne - Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Doç. Dr.