Yazar
Özen AŞUT
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kolu Üyesi, Doç. Dr.