Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • Karikatürcüler Derneği ile Ortaklaşa düzenlediğimiz «Halk Sağlığı 78» Karikatür Yarışması Karikatür Müzesi'nde sergilendi. 2 Haziran Cuma günü verilen bir kokteylle birlikte ödül töreni düzenlendi. Sergi 17 Hazirana kadar devam edecek daha sonra İzmir'de açılacaktır. Karikatürlerin toplandığı kitabın basım çalışmaları da ilerlemektedir. • TTB Merkez Konseyi 1978 Ara Kongresini 29-30 Haziran tarihleri arasında yapmayı kararlaştırmıştır. • İzmir Tabip Odamız ve Amatör Sporcular Derneği ortaklaşa düzenlediği «Halk Koşusuna katılanlara birer «Başarı Belgesi» verildi. • Dünya Hemşireler günü üzerine Basına bir bildiri verildi. Bildiride özetle « ... Dünya Hemşireler Gününde Türk Hemşirelerinin halk sağlığına ve sağlık hizmetine verdikleri çok değerli emeği şükranla karşılıyoruz. TTB olarak; Hemşirelerin sağlık hizmetinin bir elemanı olduklarını, hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları olarak kendilerini insan sağlığına adadıklarını açıklarız. Türk Hemşirelerinin bugün ulaştığı düzeyde; her türlü mesteki, sosyal, ekonomik sorunlarının çözümlenmesi gereğini, daha iyi düzeye ulaşması için her türlü çabanın TBB'nce gösterildiğini, buna devam edileceğini bildirir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.» • Ulusal Işçi Sağlığı Kongresi hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Türk Tabipleri Birliği adına İstanbul Tabip Odamızca hazırlık çalışmaları yürütülen 1. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi'nin 19-20-21 Ekim 1978 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Tertip Komitesi çalışmalarını yürütürken, Bilimsel Danışma Kurulu da 3 Haziran 1978 Cumartesi günü bir toplantı yapmıştır. Toplantıya SSYB, SGB, Çalışma Bakanlığı, konu ile ilgili Üniversite temsilcileri ve uzmanlar katılmışlardır. • DİSK'e bağlı GENEL-İŞ Sendikasının 7. Genel Kurulunda «İşçi Sınıfının faşizme ve Emperyalizme karşı mücadelelerinde katkılarından ötürü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine de bir anı plaketi verilmiştir. Genel Başkan Dr. Erdal Atabek Genel Kurula katılmış ve plaket düzenlenen törende Başkana verilmiştir. • TÜBİTAK Danışma Kurulu üyeliğine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin gösterdiği adaylardan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Veli Lök seçilmiştir. • Sosyalleştirme Genel Kurulu 1969 yılında yaptığı ilk toplantısından sonra ikinci olarak 19-20 Haziran tarihleri arasında toplanacaktır. Türk Tabipleri Birliği Genel Kurula Dr. Erdal Atabek, Dr. Şükrü Güner, Dt. Sedat Çöloğlu, Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin katılmasını kararlaştırmıştır.