Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Dergimiz baskıya verildiği sırada Tam-Süre resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türk Tabipleri Birliği'nin yıllar boyu savunduğu sağlık hizmetinde çalışma ilkesi gerçekleştiriImiş oldu. Türk Tabipleri Birliği tasarının yasalaşması için verdiği savaşımını bundan sonra da Yasa'nın uygulanması için devam ettirecek. Özellikle Yasa'nın uygulanması yolunda yapılması gerekli yönetmeliklerin oluşumunda bu gerekli. 27. Büyük Kongremiz 29-30 Haziran tarihlerinde yapıldı. Büyük Kongre bir yıllık çalışmaları gözden geçirdi. Önümüzdeki çalışma döneminin önerileri alındı. Ve Kongre çalışmalarının sonucunda Büyük Kongre, demokratik planda, ekonomik ve özlük sorunları üzerine oluşan kararlar demetini kabul etti. Toplum ve Hekim'in ilk yazısında Genel Başkan Dr. Erdal Atabek'in Büyük Kongre açış konuşmasına yer veriyoruz. Prof. Dr. Nusret Fişek «Sosyal Hekimlik» yazısında sağlık hizmetlerinin temel felsefesini, kurallarını belirleyen, tarih boyunca yapılan çalışmalara yer veriyor. Dr. Gazanfer Aksakoğlu Sosyalist ülkelerde Sağlık Örgütlenmesini oldukça ayrıntılı bir biçimde incelemiş Dr. Tahire Merdol'un bu sayımızda yer alan «Beslenme ve Mental Gelişim» üzerine bir yayın Incelemesi önemli bir konuyu vurgulamakta. Her sayımızda tıp eğitimi üzerine araştırmaları ve görüşleri sizlere iletmek istiyoruz. Ankara Tabip Odası Eğitim Bürosu'nun hazırlamış olduğu Tıp Eğltimi adlı araştırmanın ilginizi çekeceğini sanıyoruz. Haberler Bölümü'nde 27. Büyük Kongre, Sosyalleştirme 2. Genel Kurulu ve Tam Süre Çalışma konusunda bilgiler veriyoruz. Gelecek sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Toplum ve Hekim