Yazar
Mustafa SÜTLAŞ
İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Komisyonu üyesi, Dr.