Yazar
Ersen İLÇİN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Öğretim Üyesi, Prof. Dr.