Yazar
İlker BELEK
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Üyesi, Dr.