Yazar
Utku ERSÖZLÜ
Adana Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi ve Sendika Kolu Üyesi, Dr.