Yazar
Dilaver TENGİLİMOĞLU
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi, G.azi Üniversitesi. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Arş. Gör.