Yazar
Bülent KILIÇ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Çiğdem BUMİN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Öğretim Üyesi, Doç. Dr.