Yazar
Özen AŞUT
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı, Halk Sağlığı Doçenti, Dr.