Yazar
Kemal SUNER
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Doktora Öğrencisi, Dr.