Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Dergimiz yaz aylarında da gecikmeden çıkıyor. Önümüzde iki sorun var. Biri abone kampanyamızın genişletilmesi. Diğeri yayınlanan yazıların çeşitli bölgelerimizin sağlık sorunlarını özellikle üç büyük ilimizin dışında çalışan meslekdaşlarımızın sağlık sorunları üzerine görüşleri içermesi. Artan hayat pahalılığı hemen her sayımızda Dergimize de yansıyor. Her sayı özellikle kağıt fiatlarında yeni bir fiat artışı ile karşılaşıyoruz. Bu durumu karşılamak için çıkar yol abone sayımızın artırılması. Bu sayımızda Diyarbakır ve Gaziantep illerimize ait sağlık üzerine bize iletilen iki yazıya yer veriyoruz. Okuyuclarımızdan ve Tabip Odalarımızdan bölgeleriyle ilgili yazılarını bundan böyle daha sık bekliyoruz. Dergimizin başında 27. Büyük Kongre Kararlarına yer verdik. 2930 Haziran tarihlerinde yapılan Genel Kurulumuzda Kongre Delegeleri, demokratik planda, ekonomik ve özlük sorunlarımız üzerine temel görüşlerini belirlemiş ve bu konularda aldığı kararları 27. Büyük Kongre Kararları olarak üzerinde yeni dönem çalışmalarına kaynak teşkil etmek üzere Merkez Konseyine iletmiştir. Nötron Bombası bütün dünyada güncelliğini koruyor. Tüm dünya halkları, silahsızlanmadan yana olarak, tüm kitle kırım silahlarına ve özellikle emperyalist sisteminin yeni hediyesi (!) , önemli taktik özellikleri olan nötron bombasına hayır diyor. Bu yazıda nötron bombasının sağlık üzerine etkileri, özellikleri ve nötron bombasına karşı olmanın gerekliliği üzerinde duruluyor. Doç. Dr. Ataman Tangör, Tam-Süre Yasası ve Sonrası üzerine görüşlerini belirtiyor. Yasa'nın başarı sağlaması, uygulanması ve hayata geçirilmesi için Yasa'yı destekleyenlere ve çıkması için savaşım verenlere büyük görevler düşüyor. Özellikle uygulayıcıların Yasa ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasında örgütlerin ve destekleyenlerin önerilerini dikkatle göz önüne almaları gerekli. Prof. Dr. Nusret Fişek, toplumu sağlık düzeyinin yükseltilmesinde önemli unsurlardan biri olan eğitim konusunu incelemiş. Dr. Gazanfer Aksakoğlu'nun Sosyalist ülkelerde sağlık hizmetleri üzerine incelemesi okuyucularımız tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki yazının ikinci bölümünü okumak üzere bazı okuyucularımız Merkez Konseyimize dek geldiler. Şimdi bu yazının ikinci bölümünü veriyoruz. Dr. Tahire Merdol yazısında geri kalmış ülkelerde nüfus artışı va beslenme sorununu incelemiş. Ülkemizde ilaçların gereksiz, fazla veya yerinde kullanılmaması, ilaca bağımlılık güncel sorunlardan. Prof. Dr. Özcan Köknel yazısında bu konunun önemini vurguluyor. Bu sayımızın Tıp Eğitimi konusunda yazısı Stj. Dr. Emin Sami Arısoy'un. Op. Dr. Rauf Yılmazer'in Gaziantep Belediyesi'nin Halk Sağlığı üzerine çalışmalarını ve Doç. Dr. Ali Açıkgöz'ün Diyarbakır'da Beslenme Durumu üzerine araştırması okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz. Gelecek sayıda tekrar buluşmak dileğiyle.