Yazar
Semih ŞEMİN
İzmir Tabip Odası Kongre Delegesi, Halk Sağlığı Doktora Öğrencisi, Dr.

Yazar
Dilek GÜLDAL
Aile Hekimi Uzmanı, İzmir T.O. Kongre Delegesi, Dr.