Yazar
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Meslek Kuruluşları, Demokratik Kitle Örgütleri ve Medyanın Halk Sağlığı Alanındaki İşlevleri Çalışma Grubu