Yazar
Mustafa SÜLKÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dr.