Yazar
Milton I. ROEMER
Kalifomiya Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Emekli Profesör, MD, MA, MPH

Yazar
Bülent KILIÇ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.