Yazar
Coşkun ULUSAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Int. Dr.

Yazar
Ahmet TOPUZOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stj. Dr.

Yazar
Keriman UÇAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stj. Dr.

Yazar
Serpil YAYLACI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stj. Dr.

Yazar
Gazanfer AKSAKOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr.