Yazar
Pınar OKYAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Öğrencisi, Dr.