Yazar
İlker BELEK
Ankara Sağlık Müdürlüğü, Dr.

Yazar
Aşye KIRILMAZ
Ankara Sağlık Müdürlüğü, Dr.

Yazar
Handan BİLGİÇ
Ankara Sağlık Müdürlüğü, Dr.