Yazar
Rauf YILMAZER
Gaziantep Belediye Meclisi Üyesi, Op. Dr.

Metin / Text
  • Sağlıkla ilgili iki konu üzerinde iyice düşünmemiz gerekir. Bunlardan biri, eczanelerden aldığımız ilaçlardan bir kısmının, artıp heder olmasıdır. Bizim ilaç düzenimiz, Amerika'nın tüketimi kamçıIayan ekonomisi gibi işlemektedir. En küçük bir rahatsızlığımız için aldığımız ilaçların anbalajı pahalıdır. İçinde bulunan ilaçlar da gereğinden çoktur. Birkaç tanesi kullanılır, hastalık iyileşince geri kalan unutulur. Kuzey Avrupa'nın sosyal demokrat memleketlerinde bir çok eczane gördüm. Mesela İsveç eczanelerinde cicili bicili anbalajların raflara dizildiğine rastlamadım. İlaçlar kavanozlarda, kutularda ve çekmecelerde bulunuyor. Hekim hastası için ne kadar ilaç gerekiyorsa o kadarını reçetesine yazıyor, eczacı da bu kadarını veriyor. Hem anbalaj masrafından hem de ilaç israfından kaçınılmış oluyor. Gaziantep'te ilaçların heder olmasını önlemek için, 4 seneden beri uyguladığımız ve başarılı olduğunu sandığımız bir yöntem var. Yoksul vatandaşın çoğunlukta bulunduğu kenar semtlerde açtığımız Halk Muayene Odaları'nda bu ilaçları değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız yaptığımız çağrılara uyarak evlerinde bulunan ve neye yaradığını unuttukları ilaçları, bu muayene odalarına getiriyorlar. Burada hekim arkadaşlarımız bunları inceliyor, bozulmamış ve günü geçmemiş olanları ayırıyor. Bu ilaçları yoksul hastalara dağıtıyorlar. Ücretsiz yapılan bu yardım ulusal değer sayılması gereken bir varlığın çürüyüp gitmesini önlemiş oluyor. Yoksul hastalar da çok pahalılaşan ilaç alımlarından küçük bir miktarından kurtulmuş oluyor. SağIıkla ilgili ikinci konu, yoksul vatandaşın sağlık yardımlarından gereği kadar yararlanamamasıdır. Yoksul halkın çoğunluğu gecekondu denilen kenar semtlerde otururlar. Bunlar hastalanınca bir vasıta tutup, şehrin merkezinde bulunan hastanelere gidecekler ve orada saatlerce bekliyerek, hekim tarafından muayene edileceklerdir. Hasta çokluğu ve hekim azlığı nedeniyle bu muayeneler çoğunlukla, ancak şikayet dinleyip, reçete yazmaktan ibaret olabilmektedir. Hastaların tekrar evlerine dönmeleri de ayrıca vasıta tutup masraf yapmayı gerektirmektedir. Gaziantep'te bu konuya da 4 senedenberi yardımcı olmaktayız. 13 kenar mahallede BELEDİYE HALK MUAYENE ODASI açıldı. Bu muayene odaları tam anlamı ile halk tipidir. Genişçe bir oda orta kısımdan bir perde ile bölünmekte, perdenin bir tarafında hasta muayene edilirken, diğer tarafında halk beklemektedir. Muayene ücreti 20 liradır. Bu parayı veremeyecek kadar yoksul olanlardan hiçbir ücret alınmamaktadır. Muayene ücretinin yarısı muayeneyi yapan hekimin masraflarına karşılık ödenmekte, diğer yarısı ile de oda kirası, bakıcı masrafı, elektrik su parası karşılanmaktadır. Hastası ile iyi ilgilenen hekimin hastası çok olmaktadır. Vatandaşlar arasında hekimin ilgisi çabuk yayılmakta, böyle hekimlere muayene olabilmek için özel çaba gösterilmektedir. Bu uygulama ile, yoksul vatandaşın ayağına kadar hekim gönderilmiş oluyor, vatandaş vasıta parası ödemekten, saatlerce poliklinik kapısında beklemekten kurtarılıyor. Ayrıca yoksul vatandaşın bir kısmı Devlet Hastaneleri polikliniklerinden çekilmiş olduğundan, oralardaki kalabalıklığın da azalmasına yardımcı olunuyor. Bu polikliniklere başvuran yoksul vatandaşların dertleri ile iIgilenen hekimlerin zamanlarının biraz daha artmasına olanak sağlanmış oluyor. Belediye Halk Muayene odalarında 20 Lira ücretle muayene edilen hastalar bazen 50-60 liralık ücretsiz ilaç yardımı da görüyorlar. Bazı iyiliksever varlıklı kimseler, yoksul hastalardan ilaç alamayacak durum da olanlara ayda 1000 lira tutarında ilaç yardımı yapıyorlar. Böyle bir istekte bulunan hayırsever kimsenin gösterdiği eczaneye, bizim aracılığımızla yoksul vatandaş gönderilince reçetesi karşılanıyor. Sosyal bir Devlette asıl olan, tüm vatandaşların sağlıkla ilgili konularda sıkıntıya düşmeden yardım görebilmesidir. Zengin, yoksul, hatırlı kişi ayarımı olmadan tüm vatandaşların sağlıklarının güvenceye alındığı mutlu günler gelinceye kadar, Gaziantep Belediyesinin yukarıda gösterdiğim çalışmalarına ömek almak gerektiği kanısındayım. Yazıma son verirken Haziran 1978 ayında Belediye Halk Muayene Odaları'nda bakılan hastaların listesini örnek olarak açıklıyacağım: Muayene odasının yeri Bakılan hasta sayısı 1 - Karayılan Caddesi Muayene odası 344 2 - Cengiz Topel Mahallesi » 322 3 - Turan Emeksiz » » 232 4 - Gümüştekin » » 150 5 - Yukarıbayır » » 209 6 - Kılınçoğlu » » 213 7 - Yazıcık » » 185 8 - Karşıyaka Tekel Caddesi » 717 9- Eskidülük » » 340 10 - Kayaönü Mahallesi » 284 11 - Çıksorut Mahallesi » 213 12 - Ünaldı Mahallesi » 333 13 - Saçaklı Mahallesi » 474 Toplam 4016 1974 yılında yapılan seçimle yoksulun, dar gelirlinin yanında olan bir zihniyetin ekibi belediyeyi kazanınca, ilk iş olarak sağlık yardımını gecekondulara ulaştırmayı amaçlamış ve titiz bir uygulama ile bu görevi sürdürmüştür. Bu konuda belediyeye yardımcı olan idealist hekimlerimize şükranlarımızı sunar, Toplum ve Hekim okuyucularına mutluluklar dilerim.