Yazar
Ertuğrul Lütfü ERDEM
Türk Tabipleri Birliği İzmir Tabip Odası Üyesi, Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi Y.K. Başkanı, Dr.