Yazar
M. Celal MESTÇİOĞLU
Hastane ve Kamu Sat. Kur. Yön. Doktora Öğrencisi İst. Üni. İşlt. Fakültesi, İstanbul Tabip Odası Delegesi, Dr.