Yazar
Erdal ATABEK
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Dr.

Metin / Text
  • Tam-Süre Yasasının ilk uygulaması olan meslek tazminatı avanslarına ilişkin genelgede çok önemli yanlışlıklar yapılmış, Yasa uygulaması daha başında zedelenmiştir. 1. Tazminat hesabının dayanağı, daha önce Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1000 artı 600 yerine, 1000 artı 200 üzerinden yapılmıştır. Bu durum, Yasaya aykırı olduğu gibi, büyük bir hak kaybına yol açacak, Yasanın ekonomik desteğini önemli ölçüde azaltacaktır. 2. Geçmişten günümüze kadar tam-süre ödenekleri ayrı vergilendirildiği halde, şimdi tam-süre ödeneklerinin birleşik vergilendirilmesi, hem büyük bir yanlıştır, hem de tam-süre Yasasının etkinliğini büyük ölçüde azaltacaktır. 3. Bu yanlış ve çelişik uygulama, daha başlangıçta tam-süre Yasasının Hükümet içinde kösteklendiği izlenimini yaratmıştır. Çıkarken çeşitli tartışmalara yol açan Yasanın uygulanışında çok titiz davranılması zorunludur. Tam-süre Yasasının uygulanışı Yasa kadar önemlidir. Mahrumiyet ödenekleri, hizmet gereği, nöbetler, acil vak'alara ilişkin ödenekler yönetmelikle düzenlenecektir. Eğer uygulama, böyle yanlışlıklar ve engellerle sürecekse, Yasanın işlerliği daha başında yitirilir. Durumun derhal Hükümetçe gözden geçirilmesini, yapılan büyük yanlışlıkların düzeltilmesini bekliyoruz.