Yazar
Gazanfer AKSAKOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi, Prof. Dr., Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu YK Üyesi, Dr.

Yazar
Bülent KILIÇ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu YK Üyesi, Dr.