Yazar
M. Sarper ERDOĞAN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Arş. Gör., Dr.

Yazar
Galip EKUKLU
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Arş. Gör., Dr.