Yazar
M. Şükrü GÜNER
Sosyal Sigortalar Kurumu Eyüp Hastanesi Ortopedi Uzmanı, İstanbul Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi, Dr.