Yazar
Dilek ÖZTAŞ
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Üyesi; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Arş. Gör., Dr.