• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül 1985

YAZI İŞLERİ’NDEN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DEONTOLOJİ'DE YENİ BOYUTLAR
Nusret H. FİŞEK
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TÜRKİYE
Zafer ÖZTEK
'ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONU' YAKINMALARINDA SEMPTOM VE BULGULARIN PUANLAMA SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Adil ESEN, Tongalp TEZEL, Ümit KARTOĞLU
ANKSİYETE NEVROZUNUN PSİKOSOSYAL YÖNÜ
Abdülkadir ÇEVİK
KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Mayir KENDUŞİM
KIRSAL ZAMBİA' DA GEBELERDE ANEMİNİN ÖNLENMESİ İÇİN TEK DOZ IM DEMİR DEKSTRAN UYGULAMASI
Mustafa AKYOL
KANSER KONTROL PROGRAMLARI
Nazmi BİLİR
HİPERPROLAKTİNEMİ VE PROLAKTİNOMA'LAR
Ali O. TAŞÇIOĞLU
"SPİNAL CORD MONİTORİNG"
Cumhur ERTEKİN
ULTRASOUND
Volkan YUMUK , Görgün AKPEK
HANGİ RAHİM İÇİ ARAÇ DAHA UYGUN
Ayşen BULUT
HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu