• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 1994

BELEDİYELERİN SAĞLIKLA İLGİLİ OLAN HİZMETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sencer Ozan TOKER
KAYSERİ İLİNDE I., II. VE III. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURAN 0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SEVK ZİNCİRİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
F. ÇETİNKAYA, İskender GÜN, Yusuf ÖZTÜRK
ÖZELLEŞTİRME
Ata SOYER, Ersin YARIŞ
5 NİSAN KARARLARI VE SENDİKALARIN TUTUMLARI
Münir CEYLAN
ÖZELLEŞTİRME TRENİNE SON BİLET
Ersin YARIŞ, Nilgün YARIŞ
ÖZELLEŞTİRME NE İÇİN?
Alpaslan IŞIKLI
SÖYLEŞİ: "ÖZELLEŞTİRME SERMAYENİN VERGİ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYE YÖNELİKTİR"
Korkut BORATAV, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ÖZELLEŞTİRMENİN ASIL AMACI
Musa ÖZDEMİR
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İSTİKRAR VE YAPISAL UYUM PROGRAMLARI VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI
Seyhan ERDOĞDU
ÖZELLEŞTİRME İLE İLGİLİ TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU KARARI
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME
Hak-İş Sendikası
ÖZELLEŞTİRME, ÜLKEMİZİN KÜRESEL İŞBÖLÜMÜNDEKİ YERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR BÜTÜNÜDÜR
Ahmet ASENA
ÖZELLEŞTİRME VE SAĞLIK PANELİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
KİT'LERDE VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ
Burhan ŞENATALAR
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME NE İÇİN? KİM ADINA?
İlker BELEK
SAĞLIK ALANINDA YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (1980-1992): NE İÇİN, NEREYE, NE KADAR?*
Ata SOYER
SAĞLIK HİZMETLERİNİN LİBERALLEŞTİRİLMESİ*
Burhan AKDEMİR
SAĞLIK EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI
Gazanfer AKSAKOĞLU
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI
Tevfik DİNÇER, Şahin KAVUNCUBAŞI, Ersen ALOĞLU
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE UYGULAMALARINA TEORİK BİR BAKIŞ: KARMAŞA MI YANILGI MI?
Mehtap TATAR
İNSAN GELİŞME İNDEKSİ
United Nations Development Programme
TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIKTA İNSANGÜCÜ PAZARI!
Sema PİŞKİNSÜT